Van passief naar pro-actief data gebruik

door:
Robin Hoogervorst
01-10-2018

Ga jij altijd op je intuitie af? Of doe je altijd eerst gedegen onderzoek voordat je een beslissing neemt? Of neem je alleen beslissingen op basis van metingen van anderen? Hoe mooi zou het zijn als je het beste hebt van beide werelden? Hoe kun je data gebruiken om jouw keuzes te wegen, te valideren en om je blinde vlek te ontdekken?

In een ideale wereld worden altijd de goede keuzes gemaakt, maar dat gebeurt lang niet altijd. Door alle beschikbare informatie zo goed mogelijk te benutten is het mogelijk om de kans op een goede keuze zo groot mogelijk te maken. Data speelt hierin een cruciale rol. Door data goed in te zetten kunnen beslissingen beter onderbouwdt worden, aannames gevalideerd worden (of juist worden ontkracht) en zo helpen data je bij het bepalen van de beste beslissing.

Data speelt een cruciale rol in het bepalen van de beste beslissing

Maar zelfs als data wordt gebruikt voor goede onderbouwingen kan wat wordt ervaren als een goede beslissing van persoon tot persoon varieren. Door het “belief system” van personen zijn kan het zijn dat persoon A binnen de organisatie een totaal andere keuze zou maken dan persoon B. Maar welke is de juiste? Is het de best onderbouwde beslissing? Is het de beslissing van de persoon met de meeste ervaring? Is het de persoon die een uitgebreide data-analyse heeft uitgevoerd?

Veel publieke organisaties baseren hun beleid enkel op inkomende rapporten en vaststellingen van externe bureaus. Hoewel rapporten en inzichten van experts waardevolle bronnen zijn, komen de resultaten altijd voort uit een bepaald perspectief van onderzoekers en schrijvers van de rapporten (of hun financiers en opdrachtgevers). Door alleen maar te vertrouwen op deze rapporten en passief informatie te verkrijgen wordt een belangrijk deel van het belief system van iemand gevormd door deze rapporten en is er weinig ruimte voor eigen data-exploratie.

Een nog groter probleem wordt het wanneer er losse grafieken worden opgezocht op internet en gebruikt worden als fundering, zonder context van onderzoek en cijfers. De persoon die deze grafiek gemaakt heeft, heeft deze vanuit zijn of haar perspectief gemaakt en validatie van dit perspectief mist wanneer deze cijfers los gebruikt worden. Door niet zelf met de data aan de slag te gaan wordt er vertrouwd op het perspectief van de persoon die de visualisatie gemaakt heeft.

Het probleem is dat er vaak geen tijd is om voor elke beslissing een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren en op basis hiervan een gefundeerd rapport te schrijven. Op zo een moment kan het voorkomen dat iemand een ochtend zoekt op het internet, met een aantal resultaten komt en deze direct als input gebruikt, zonder verdere validatie.

If you torture the data long enough, it will confess

Door de ruime beschikbaarheid van data zijn er altijd visualisaties van data te vinden die een bepaald doel kunnen bevestigen, dan wel ontkrachten. Een beroemde quote van Ronald Coase is “If you torture the data long enough, it will confess”. Als er lang genoeg gezocht wordt kan iemand altijd een specifieke data analyse vinden die zijn of haar denkwijze bevestigd, terwijl er ook veel elementen zijn die de denkwijzen ontkrachten. Essentieel is daarom om het perpectief van zowel de persoon mee te nemen in het besluit, als mede de transparantie van de data analyse.

Wij geloven dat door meerdere perspectieven van verschillende mensen mee te nemen de data analyse nauwkeurig wordt en de organisatie sneller de juiste besligging neemt. Om dit mogelijk te maken moet iedereen die een aandeel heeft in de beslissing zelf aan de slag kunnen gaan met de data en op basis van zijn of haar perspectief resultaten kunnen laten zien, of ten minste directe vragen kunnen stellen aan de persoon die de data geanalyseerd heeft.

Iedereen vanuit de basis met het vraagstuk aan de slag, anders dan dat de resultaten (en het perspectief van een enkel persoon) voorgekauwd worden. Dit noemen wij pro-actief data gebruik. Doordat mensen zelf met de data aan de slag gaan kan een breder spectrum van creativiteit van personen gebruikt worden. Dit leid tot nieuwe inzichten, creatievere oplossingen en uiteindelijk betere beleidsbeslissingen. Een discussie hierover faciliteren leid vervolgens tot weer nieuwe inzichten, beter begrip en uiteindelijk een beter draagvlak voor de genomen belissing.

Een decision room is dé tool om in gesprek te gaan over feiten en perspectief

Onze decision rooms zijn ingericht om met meerdere personen de discussie aan te gaan en een nieuwe inzichten te genereren, danwel concrete beslissingen te nemen op basis van data. Samen met een groep van 10-12 bestuurders, belissers, andere medewerkers binnen de organisatie, specialisten en eventueel andere geïnteresseerden gaan we aan de slag met data, onderzoeken we visualisaties en aannames en maken het data proces transparant. Hierdoor ontstaat meer inzicht en informatie op het vraagstuk, zodat uiteindelijk het juiste beleid gevormd kan worden.

Geïnteresseerd in een decision room pilot binnen uw organisatie? Vul het contact formulier in en wij nemen contact met u op.