De 3 grootste voordelen van data-gedreven werken

door:
Robin Hoogervorst
25-10-2018

Veel mensen zijn er wel van overtuigd dat data de toekomst is, en dat het belangrijk is dat er iets met data binnen de organisatie gedaan wordt. Maar wat zijn nu concreet de voordelen? Waarom zou je beginnen het het implementeren van data-gedreven beleidsplannen? Wij geven hier de 3 grootste voordelen.

Het gebruik van cijfers om beslissingen te maken is niet iets nieuws. Wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee het tegenwoordig mogelijk is om data te gebruiken. Waar eerst een onderzoek weken, maanden of zelfs jaren in beslag nam is nu data veelal direct beschikbaar en kunnen de relevante cijfers (met gebruik van de juiste tooling) binnen minuten, of zelfs seconden gepresenteerd worden.

Wat biedt die snelheid nou concreet voor de organisatie? Hoe kun je dit inzetten om je organisatie te verbeteren?

1. Betere meting huidige situatie

Om te weten waar je naar toe wil als organisatie moet je eerst weten waar je staat. Vaak hebben mensen al wel een beeld voor binnen de organisatie.

Het grote voordeel is dat [..] beleid voortdurend kan worden afgestemd op de feitelijke situatie

Doordat data continu beschikbaar is en vernieuwd wordt kunnen altijd de laatste ontwikkelingen meegenomen worden bij de vorming van het beleid. Of zoals het A+O fonds beschrijft: Het grote voordeel is dat door het constant kunnen beschikken over realtime data het beleid niet achter de feiten aanloopt, maar beleid voortdurend kan worden afgestemd op de feitelijke situatie. Niet langer hoeft ieder jaar een apart onderzoek gedaan te worden om de ontwikkelingen te meten, maar deze kunnen veelal direct uit open data bronnen gehaald worden.

Met data kun je veel beter meten waar je staat, zodat deze informatie gebruikt kan worden om te bepalen waar je naar toe wil.

2. Eerdere signalering, betere preventie

Met het gebruik van data wordt het mogelijk om beter en eerder te signaleren waar de problemen zich voor doen. Door betere signalering kan een aanpak meer preventief toegepast worden, waardoor er vaak een gigantische kostenbesparing gerealiseerd kan worden.

Zo gebruikt Almere de straatkubus om preventief te kunnen analyseren in welke wijken zich problemen voor gaan doen en welke factoren daar de oorzaak van kunnen zijn. Deze ontwikkeling vanuit de gemeente koppelt data van verschillende bronnen om binnen dit specifieke domein aan de slag te gaan.

Concreet helpt deze straatkubus de jeugd- en welzijnswerkers binnen Almere direct aan de slag te laten gaan met de problemen en zorgen dat deze niet te groot worden. Er wordt eerder ingegrepen bij problematische situaties, wat er voor zorgt dat deze situaties geen negatief effect hebben op de omgeving.

Een stap verder is het gebruik van voorspellingsmodellen om nog betere voorspellingen te kunnen doen. Door gebruik van de nieuwste innovaties op het gebied van Artificatial Intelligence en Big data kan data stukken beter gebruikt worden om voorspellingen te doen die concreet op de werkvloer gebruikt kunnen worden.

Brandweer Twente gebruikt data om schoorsteenbranden te kunnen voorspellen. Door wiskundige modellen op basis van weerdata, woningdata en bevolkingsgegevens is het mogelijk om een indicatie te geven hoeveel schoorsteenbranden zich zullen ontwikkelen. Dit zorgt er voor hen voor dat zij een betere planning kunnen maken voor inzet van personeel en zo minder risico lopen op te lage inzet.

3. Meer kansen voor samenwerking

Met big data is het mogelijk om veel meer te meten dan dat eerst mogelijk was. Hierdoor kun je op een dieper niveau achterhalen waar problemen zitten. Zo kom je er vaak achter dat problemen zich niet alleen binnen jouw organisatie afspelen, maar dat de uitdagingen breder zijn.

Zo kun je op basis van data en de inzichten daaruit beter het gesprek aangaan met overige organisaties en samenwerking zoeken op de punten waarop beide organisaties problemen ondervinden.

Wil jij ook jouw goud verzilveren?

Data, vaak het ‘nieuwe goud’ genoemd, is volop aanwezig binnen alle organisaties. Het is de uitdaging om de beschikbare data te verzilveren en er informatie uit te genereren. Volg jij het voorbeeld van bovenstaande organisaties? Wil jij ook de data die binnen de organisatie gebruikt wordt inzetten om deze gave voordelen te benutten?

De eerste stap zetten op het gebied van data is vaak makkelijker dan je denkt. Wij helpen u graag om hier de eerste stappen mee te zetten en alle beschikbare data optimaal te benutten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.