Welke gemeente haalt wél zijn energieambitie?

door:
Cynthia Wertwijn
07-02-2019

Vandaag is in Den Haag the Youth for Climate mars gaande. De mars laat zien, dat veel mensen de verdere klimaatverandering willen voorkomen. In Nederland hebben we al stappen gemaakt, wat hieronder te lezen is. Gemeentes hebben hier ook ambities over, zoals gemeente Zeewolde een energieleverende gemeente wil worden (Energievisie Zeewolde van 16 maart 2017). Het lijkt erop dat zij dit ook daadwerkelijk gaan halen. Ook andere gemeenten doen veel om hun energieambities te halen. Daarom hebben wij het mogelijk gemaakt om dit voor je eigen gemeente te ontdekken, in onze nieuwe energieambitie tool.

Gemeente Zeewolde wil energieleverend zijn in het jaar 2030

Ik kan me nog herinneren dat ik in 2010, in mijn eerste studiejaar, een artikel las over duurzaamheid. Hierin was een van de tender winnaars De kameel van Noord dat de CO2 abosorbeert met de groene laag over de bult en de binnentuin van het gebouw [de ingenieur 21 mei 2010 p.46 Energiebult, Marc van Broekhuijsen]. Mijn interesse in de energietransitie is toen al duidelijk geworden. Gedurende de jaren, heb ik veel projecten langs zien komen en initiatieven zien ontstaan. We hebben windmolenparken gebouwd in de Noordzee, zonnepanelen geplaatst, woningen zijn duurzamer gemaakt en we zijn meer gericht op de natuur dan eerst. Dit alles heeft een stijging van 127,71% in de productie van hernieuwbare electriciteit in Nederland gegenereerd van 2007 tot 2018.

Bron/techniek Productie hernieuwbare electriciteit Verschil in productie
Periode 2007 2012 2017 2007 - 2017
mln kWh mln kWh mln kWh mln kWh %
Biomassa 4019 7240 4733 714 17,77%
Waterkracht 99 100 94 -5 -5,05%
Windenergie 3166 4939 9642 6476 204,55%
Zonnestroom 38 226 2204 2166 5700,00%
Totaal 7322 12505 16673 9351 127,71%
Bron: CBS

Natuurlijk hebben we nog een lange weg te gaan om onze doelen te bereiken. Dit kan ik ook terugzien in de ambities van verschillende gemeentes. In Enschede bijvoorbeeld zijn veel duurzaamheidsambities. Een van deze ambities is het stimuleren van het gebruik van de fiets of lopen. Hiervoor is de smArt app door de gemeente ontwikkeld, dat mij nog dagelijks motiveert om meer te bewegen en minder gebruik te maken van het OV of de auto.

Ik zou graag zien dat Nederland wordt voorzien van alleen duurzame energiebronnen

Niet alleen gemeente Enschede heeft veel ambities. Ik, mijn vrienden, familie en hopelijk ook jij hebben ambities voor de toekomst. Ik zou bijvoorbeeld willen zien dat Nederland halverwege deze eeuw alleen wordt voorzien van duurzame energiebronnen en dat we allemaal gebruik kunnen maken van de verschillende duurzaamheidsmogelijkheden die de markt nu al te bieden heeft. Om hier mijn steentje aan bij te dragen ben ik bij Data-Kompas aan de slag gegaan.

Wij hebben voor een ieder die meer wil weten over de ambities en stand van zaken van zijn of haar gemeente een website opgezet. Klik hier om te zien wat jouw gemeente doet op het gebied van duurzaamheid.

Deel dit bericht, zodat we meer mensen kunnen laten zien waar onze gemeentes nu staan en wat de ambities zijn binnen de gemeentes.