Versterk Agile met data-gedreven werken

door:
Cynthia Wertwijn
14-03-2019

Data is een goudmijn waar veel nieuwe inzichten uit gehaald kunnen worden. Data-gedreven werken zorgt voor betere metingen van de huidige situaties, eerdere signalering van problemen, betere preventie van problemen en meer mogelijkheden voor samenwerking. Data-gedreven werken kan hiermee het Agile werken versterken.

Hoe kan data-gedreven werken Agile werken versterken? Hoe kun je dit inzetten om je organisatie te verbeteren?

1. Kort en snel bijsturen

Agile houdt in dat er kort en cyclisch gewerkt wordt, waardoor er sneller omgegaan kan worden met de veranderingen in de omgeving en geanticipeerd kan worden op de marktvraag of klantwens1. Door in deze korte cyclus ook data in te zetten, zie je sneller waar je staat en welke beslissingen je kunt nemen voor de toekomst.

Met data zie je sneller waar je staat en welke beslissingen je kunt nemen voor de toekomst.

Dit kan leiden tot de beslissingen om het huidige proces te stoppen en een richting op te gaan die een grotere kans tot beter resultaat. Hierbij zal de data snel veranderingen in de huidige situatie duidelijk maken waarop sneller op deze veranderingen gereageerd kan worden.

2. Verbreden van de samenwerking

Bij Agile is het van belang dat het hele team samenwerkt. Data-gedreven werken biedt de mogelijkheid om afdeling overstijgend te werken. Door data met elkaar te delen, ontstaat nieuwe waardevolle informatie vanuit verschillende afdelingen en disciplines, welke weer kan leiden tot nieuwe inzichten en betere beslissingen.

3. Extern gerichte focus vergroten

Agile werken richt zich op het leveren van waarde voor de klant (of inwoners). Data-gedreven werken geeft daarbij de mogelijkheid om samenwerking met andere organisaties en de omgeving te verstevigen. Op basis van de data en inzichten uit analyses en overzichten kan het gesprek aangegaan worden met andere belanghebbenden. Samen met hen kan bijvoorbeeld in samenwerking gezocht worden naar oplossingen voor problemen, of kan er gebrainstormt worden over nieuwe kansen binnen de huidige situatie.

De resultaten van data analyse leiden tot verschillende keuzes waar in samenwerking met de omgeving over gesproken kan worden. Hierdoor kunnen maatschappelijke uitdagingen in samenwerking opgepakt worden en ontstaat meer draagvlak voor de genomen beslissingen.

4. Ondersteun de medewerkers

Een van de principes achter Agile is het hebben van een team met gemotiveerde medewerkers en ze ondersteunen waar nodig1. Data kan de feiten op tafel leggen en medewerkers ondersteunen in te maken of gemaakte beslissingen, of ze helpen de huidige situatie inzichtelijk te maken. Wanneer de omgeving het bijvoorbeeld niet eens is met gemaakte keuzes kan de onderliggende data en data-analyse een motivatie voor deze gemaakte keuzes bieden, wat helpt tijdens inhoudelijke discussies.

Data-Kompas helpt je om data-gedreven beleid te implementeren! Wil jij ook beter met data werken en de voordelen benutten? Met onze procesaanpak en applicatie kan jouw organisatie dit ook. Meer informatie over onze werkwijze? Klik hier voor de brochure

  1. Project Management Institute (2017). Agile Practice guide (3th). isbn: 9781628251999  2