Over Data-Kompas

Het beste beleid wordt gevormd op basis van de juiste inzichten op de relevante vraagstukken binnen de organisatie. Door de schat aan informatie die data kan bieden is dit een goede bron om inzichten op te baseren. Data inzetten kan uw organisatie dan ook een grote voorsprong geven, maar vergt zowel technische als sociale veranderingen. Doordat deze veranderingen lastig zijn is goede implementatie vaak een uitdaging. Wij helpen u dit succesvol te maken en laten u data inzetten op de relevante vraagstukken.

Waarom Data-Kompas?

Toegankelijk

Maakt beschikbare data organisatie breed toegankelijk en inzichtelijk

Betrouwbaar

Helpt om betrouwbare analyses te maken en deze te valideren

Helder

Heldere communicatie van de inzichten en behaalde resultaten

Meer informatie over onze aanpak?Download ons stappenplan!

Laatste nieuws

Maak uw uitdagingen concreet met een omgevingsanalyse
05-12-2018

Elke organisatie heeft tal van uitdagingen. Door complexiteit van de omgeving en de opgaven zelf is het lastig om een compleet beeld te vormen, wat concreet sturen lastig maakt. Door middel van een omgevingsanalyse is het mogelijk om completer te kijken naar de uitdaging en een kapstok te vormen voor verder data-analyse, interpretatie en sturing.

Lees meer

Data inzetten binnen uw organisatie

Breng de organisatie en de techniek dichter bij elkaar

De steeds verdergaande decentralisatie heeft grote invloed op het besluitvormingsniveau van genomen besluiten. Domeinexperts binnen de organisatie krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheden en hebben hiermee de beste positie om inzichten uit data te verkrijgen. Helaas is de uitvoerende kennis vaak alleen binnen de ICT aanwezig.

Door deze fragmentatie wordt data vaak alleen passief gebruikt en wordt er gereageerd op aangereikte rapporten en analyses. Actief gebruik van data wordt niet vaak toegepast omdat een data-analyse te tijdsintensief is en er een hoge drempel is om deze processen te starten.

Data-Kompas is ingericht om data en de inzichten daaruit direct toegankelijk te maken voor iedereen. Door ook niet-technische medewerkers hun eigen inzichten te laten generen ontstaat een completer beeld en kunnen vraagstukken beter behandeld worden.

Hoe doen wij dit?

Wij helpen u de juiste stappen te zetten door een unieke combinatie van trainingen, workshops en onze software applicatie.

Decision room

Binnen een decision room gaan we met een concreet vraagstuk aan de slag. Binnen een traject van 6 tot 12 weken worden aan de hand van dit vraagstuk inzichten te gegenereerd. De data maken we inzichtelijk met gebruik van onze applicatie, en wordt gebruikt tijdens een sessie waarbij we samen conclusies trekken uit de data visualisaties en overige resultaten.

De eerste stappen in dit proces worden zorgvuldig door ons begeleid om te zorgen dat u zoveel mogelijk leert. Uiteindelijk kunt u hiermee zelf aan de slag, natuurlijk met ondersteuning van onze applicatie.

Implementatie

Inzichten worden pas echt interessant als deze ook concreet ingezet worden voor het beleid. Effectief gebruik hiervan vereist een goede embedding binnen uw organisatie.

Wij u verschillende trainingen en workshops die u en uw organisatie helpen om te begrijpen hoe je met data aan de slag kunt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je de kansen op de juiste manier benut.

Wij leren u o.a.:

  • Welke stappen uw organisatie kan nemen zodat data beter toegankelijk is
  • Hoe tooling en gestructureerde discussie gebruikt kan worden om betrouwbare analyses ter produceren
  • Hoe resultaten en analyses goed gecommuniceerd kunnen worden

Klik hier voor meer informatie

Applicatie

Om deze processen binnen uw organisatie goed te kunnen implementeren is goede tooling van essentieel belang. Om de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en helderheid te waarborgen hebben wij de Data-Kompas applicatie ontwikkeld.

Onze applicatie voorziet in data en gereedschappen waarmee professionals in hun eigen domein effectief aan de slag kunnen, zodat ook zij betrouwbare inzichten uit data kunnen vergaren.

Met Data-Kompas is het mogelijk om data gemakkelijk te vinden, te selecteren, te visualiseren en, belangrijker nog, te combineren. Door gegevens met elkaar te combineren en de resultaten hiervan te visualiseren, ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden om kansen te creƫren en uitdagingen aan te gaan.

Tijdens onze implementatie processen leert u gaandeweg met Data-Kompas om te gaan, waarbij de stappen "Voordoen", "Samen doen", "Zelf doen". Dan kunt u dus zelf gemakkelijk en snel met de data aan de slag!

Meer weten? Klik hier!