Maak uw uitdagingen concreet met een omgevingsanalyse

door:
Robin Hoogervorst
05-12-2018

Elke organisatie heeft tal van uitdagingen. Door complexiteit van de omgeving en de opgaven zelf is het lastig om een compleet beeld te vormen, wat concreet sturen lastig maakt. Door middel van een omgevingsanalyse is het mogelijk om completer te kijken naar de uitdaging en een kapstok te vormen voor verder data-analyse, interpretatie en sturing.

Om goed te kunnen sturen is het cruciaal om duidelijke en betrouwbare informatie te hebben op de relevante vraagstukken binnen de organisatie. Vaak mist er een compleet beeld van de huidige uitdagingen binnen de organisatie, en is het beeld op deze uitdagingen wazig.

Dit is niet gek, aangezien het lastig is om een betrouwbaar, compleet beeld te vormen. Door de complexiteit slaan veel organisaties deze stap over en stappen zij snel naar conclusies op basis van buikgevoel op dit wazige beeld, anders dan goed te kijken naar de verschillende mogelijkheden en informatie die er beschikbaar is op het onderwerp.

Gebruik van data biedt een objectieve manier om naar uitdagingen te kunnen kijken

Gebruik van de data binnen de organisatie biedt een objectieve manier om beter naar uitdagingen te kunnen kijken. Als deze data goed gestructureerd en toegankelijk is binnen de organisatie kan er veel informatie uit onttrokken worden, welke ingezet kan worden om ofwel betere besluiten te nemen, ofwel om blinde vlekken weg te nemen zodat er op de juiste manier gestuurd kan worden.

Om data goed in te kunnen zetten heeft Data-Kompas de decision room ontwikkeld. Tijdens dit traject starten we met het verduidelijken van het beeld van de opgave, en maken een omgevingsanalyse. Deze stappen vormen de basis voor een gedegen, betrouwbare en complete data analyse en sturingsinformatie.

Stap 1: Opgave definitie

In de eerste stap staat het definiƫren van de opgave centraal. Aan de hand van de strategische ambities van de organisatie kunnen we analyseren welke stratische vraagstukken het meest cruciaal zijn.

Deze definitie zorgt ervoor dat u nadenkt over wat nu echt belangrijk is binnen de organisatie en helpt u om het vraagstuk concreet op te schrijven.

Laat iedereen meedenken over de verschillende uitdagingen. Vanuit verschillende takken binnen de organisatie zullen er verschillende uitdagingen, conclusies en discussies naar voren komen. Juist deze diversiteit is van belang! Door dit in je voordeel te gebruiken ontstaat er veel completer beeld.

Om concrete stappen te kunnen maken is het daarna van belang om te selecteren. Welke opgaven zijn het belangrijkst? Welke opgaven zijn het meest urgent? Met welke opgaven willen we nu aan de slag?

Stap 2: Omgevingsanalyse

Tijdens de tweede stap, de omgevingsanalyse, analyseren we samen welke omgevingsfactoren naar verwachting van invloed zijn op de opgave zoals gedefinieerd in stap 1. Deze factoren worden vervolgens genoteerd in een schema zoals getoond in onderstaande afbeelding.

Tijdens de Desicion Room sessies gaan we met deze factoren aan de slag. Focust het beleid zich op de belangrijkste factoren? Wie ziet dat welke factoren van grote invloed zijn? Waarom zijn deze factoren van belang? Hoe kunnen we deze factoren meten en op basis hiervan acties ondernemen?

Door met elkaar tijdens deze decision room de dicsussie aan te gaan kunnen we een compleet overzicht van deze factoren maken, analyseren en documenteren. Dit vormt vervolens de basis voor de volgende stappen.

En dan verder..

Met gebruik van deze factoren en de invloeden is er een concrete kapstok voor de data-analyse. Tijdens de data-analyse stap gaan we met de data aan de slag.

Door het koppelen van visualisaties en inzichten met deze factoren ontstaat er een compleet beeld van de uitdaging, met o.a.:

  • Een overzicht van waar momenteel de meeste effort in zit
  • Een data-gedreven onderbouwing van de impact van verschillende factoren (of juist niet)
  • Welke factoren de grootste impact hebben
  • Welke correlaties er zijn op basis van verschillende data bronnen

Doordat de factoren in eerste instantie vanuit de organisatie zelf komen, en niet vanuit de data is er minder risico dat er verkeerde besluiten genomen worden op basis van alleen de data zelf. Daarnaast is het een goed aanknopingspunt voor de discussie die met de medewerkers gevoerd wordt tijdens deze decision rooms.

Digitaal met Data-Kompas

Onze Data-Kompas applicatie helpt u op weg met dit proces. Door de omgevingsanalyse digitaal met Data-Kompas te maken helpt Data-Kompas u direct om relevante data te zoeken, te visualiseren en te koppelen met de verschillende factoren.

Hiermee kunt ook u een interactief en compleet beeld maken voor uw uitdagingen.

De eerste stappen zetten vaak makkelijker dan u denkt. Wij helpen u graag met deze eerste stappen mee en om alle beschikbare data optimaal te benutten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.